Tiếng Việt
English
Chinese

Thông tin liên hệ

Văn phòng chính Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 
T: (024) 666 42 777 
F: (024) 666 43 777
E: ifc@ifcvietnam.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh  
Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, P. 4,
Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
T: (028) 3547 2323  
F: (028) 3547 2579  
E: ifchcm@ifcvietnam.com.vn 

Chi nhánh Hải Phòng
4 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền,
TP. Hải Phòng   
T: (022) 5379 7268 / (022) 5867 0688
F: (022) 5379 7269
E: ifchaiphong@ifcvietnam.com.vn

Chi nhánh Thanh Hóa
Tầng 9, Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi, P. Đông Hương,
TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
T: (023) 7375 8959 
F: (023) 7375 8959
E: ifcthanhhoa@ifcvietnam.com.vn

Chi nhánh Nghệ An
Tầng 17, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,
phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
T: 023 8268 2888 
F: 023 8268 2888
E: ifcnghean@ifcvietnam.com.vn

Hãng thành viên

Thành viên của hãng   International

Quy trình và chất lượng

Chúng tôi hiện tại đang áp dụng phương pháp kiểm toán chuẩn IAM (IFC Audit Methodology) được xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Quốc tế, cũng như tham khảo công nghệ của những hãng kiểm toán lớn mà nhân viên của chúng tôi đã từng làm việc. IAM dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro. Với những những công cụ trợ giúp kỹ thuật hiện có, IAM sẽ nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn và tăng cường hiểu biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng trong suốt quá trình kiểm toán.
Nhìn chung, quy trình kiểm toán của chúng tôi bao gồm các nội dung công việc sau:


Giai đoạn 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán

- Tổ chức các cuộc tiếp xúc với các thành viên chủ chốt của Khách hàng; 
- Thu thập các thông tin chung về Khách hàng;
- Xác định phạm vi công việc và kế hoạch kiểm toán tổng thể;
- Tổ chức thảo luận sơ bộ với Khách hàng;
- Soát xét sơ bộ các Báo cáo tài chính, các ghi chép kế toán và tài liệu của Khách hàng;
- Thành lập nhóm kiểm toán và phân công riêng công việc cho từng thành viên;
- Phác thảo kế hoạch kiểm toán chi tiết;
- Thảo luận kế hoạch kiểm toán với Ban Giám đốc và giới thiệu nhóm kiểm toán với Ban Giám đốc Khách hàng.

Giai đoạn 2: Thu thập và tổng hợp thông tin
- Thu thập toàn bộ các tài liệu và thông tin cần thiết cho việc kiểm toán; 
- Trao đổi với Khách hàng các tài liệu cần lập hoặc thu thập;
- Phê chuẩn kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Giai đoạn 3: Thực hiện kiểm toán
Công việc kiểm toán sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các công việc sau:
- Kiểm tra tính tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ của Khách hàng với các văn bản quy phạm pháp  luật liên quan đến hoạt động của Khách hàng hiện hành;
- Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Khách hàng;
- Kiểm tra, soát xét Báo cáo tài chính;
- Soát xét các thủ tục thanh toán, các cam kết khác về tín dụng và thanh toán;
- Soát xét kiểm soát các thủ tục đấu giá, mua sắm tài sản mới và thanh toán cho các khoản đầu tư dở dang;
- Phân tích tình hình biến động về vốn của Khách hàng trong kỳ;
- Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả;
- Quan sát thực tế đối với các tài sản cố định chủ yếu của Khách hàng và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Đánh giá tính đúng đắn của Hệ thống kiếm soát nội bộ của Khách hàng trong việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định ính hiện hữu, sở hữu, và giá trị của tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc kỳ kế toán;
- Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh và khả năng tài chính của Khách hàng;
- Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.

Giai đoạn 4: Chuẩn bị và phát hành Báo cáo Kiểm toán
- Tổng hợp kết quả kiểm toán;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Chuẩn bị dự thảo Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý;
- Gửi các Báo cáo dự thảo cho Ban Giám đốc Khách hàng;
- Thảo luận kết quả kiểm toán với Ban Giám đốc Khách hàng;
- Hoàn chỉnh và phát hành chính thức Báo cáo Kiểm toán, Thư quản lý.

Tải file đính kèm về máy